Światowy Dzień Chorego

Brak komentarzy

Ustanowiony przez Jana Pawła II w celu zwrócenia uwagi na potrzeby osób chorych, podniesienie wrażliwości i świadomości społeczeństwa oraz instytucji. Obchody mają przyczynić się do większego zaangażowania w pomoc chorym w ich cierpieniu. Papież ustanowił dzień chorego na 11 lutego, gdyż jest to data pierwszego objawienia Maryi w Lourdes. W ten dzień możemy spotkać wolontariuszy zbierających fundusze np. na hospicjum.

Skomentuj