Niedziela Palmowa

Brak komentarzy

Ostatnia niedziela przed Wielkanocą, upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. W tą niedzielę święci się przyniesione przez wiernych palmy oraz czyta fragmenty Ewangelii dotyczące ostatnich godzin życia Chrystusa. Na kurpiach i na Mazowszu organizowane są tego dnia konkursy na najdłuższe i najpiękniejsze palmy.

Skomentuj