Dzień ziemi

Brak komentarzy

Dzień ten ma nam uzmysłowić, że musimy dbać o ekologię i przyszłość naszej planety. Początkowo chodziło o uświadomienie politykom i możnym tego świata, że tworząc prawo i ustawy powinni brać pod uwagę otaczający nas ekosystem. Z czasem jednak pojawiły się słowa krytyki i zarzuty, że święto to ulega trywializacji, a my kojarzymy je tylko z dziećmi zbierającymi śmieci lub sadzącymi drzewka.

Skomentuj