Dzień Wikipedii

Brak komentarzy

Ten dzień upamiętnia start pierwszej wersji Wikipedii 15 stycznia 2001 roku. Była to wersja angielska. Obecnie Wikipedia wspiera ponad 200 języków i jest chyba największą internetową encyklopedią świata. Z początku jej treści nie były traktowane "poważnie" przez ośrodki akademickie. Z  czasem jej pozycja nieco się ugruntowała, choć również dziś znaleźć można w jej zasobach hasło o wątpliwej jakość. Siła a zarazem zagrożenia Wikipedii drzemią w tym, że redagowana jest przez społeczność Internetu -  z jednej strony ilość informacji, z drugie ich faktyczna jakość... .

Dzień Programisty

1 komentarz

jest to święto wszystkich programistów którzy obchodza je 256 dnia roku. Dla programistów liczba 256 jest liczbą okrągłą ponieważ odpowiada maksymalnej liczbie jaką można zapisać przy pomocy jednego bajta informacji ( 8 bitów). Dzień Programisty przypada 13 września, a w roku przestępnym 12 września (w roku przestępnym luty ma 28 dni)

Dzień nauczyciela

Brak komentarzy

A dokładniej - Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14 października. Artykułem 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty.

Barbórka

Brak komentarzy

Święto górników, obchodzone 4 grudnia; od patronki św. Barbary. Obchody w tym dniu zaczynają się mszą świętą, potem mają miejsce akademie, koncerty, bale, zabawy górnicze. Ważne w tym dniu są tzw. "Karczmy Piwne", czyli spotkania młodszych i starszych górników. W ich trakcie przyjmuje się młodych adeptów do grona braci górniczej.