Halloween

Brak komentarzy

Święto obchodzone 31 października, w noc przed dniem Wszystkich Świętych (All Saint’s Day). Pochodzi od pogańskich Celtów, którzy zamieszkiwali Brytanię i Irlandię ponad 2 tysiące lat temu, i 31 października świętowali koniec lata . Celtowie wierzyli, że tego dnia na ziemię powracały duchy, palono ogniska i modlono się za zmarłych. Wierzono, że powracające duchy mogą ukraść ciało, dlatego ludzie przebierali się za czarownice, duchy.
Do USA Święto zostało „przywiezione” w XIX wieku przez irlandzkich imigrantów.
Obecnie Święto jest atrakcją głównie dla dzieci, które przebrane za duchy, czarownice itp. chodzą od domu do domu wołając ‘trick or treat’, czyli cukierek albo psikus.
Symbolem Halloween jest wydrążona dynia, z oczami buzią i świeczką w środku, nazywa się ją również Jack O’ Lantern zgodnie z irlandzką legendą o mężczyźnie o imieniu Jack, który zawarł pakt z diabłem.

Wszystkich Świętych

Brak komentarzy

Dzień Wszystkich Świętych (łac. Festum omnium sanctorum ) jest świętem na cześć chrześcijańskich świętych. Obchodzimy je 1 listopada, choć we wczesnych wiekach od roku 610 do 731 roku naszej ery święto to obchodzono 1 maja. W 731 roku papież Grzegorz III przeniósł to święto na 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych jest często mylony z następnym (2 listopada) dniem tzw. Dniem Zadusznym (dniem zmarłych). 1 i 2 listopada w szczególny sposób wspominamy zmarłych, odwiedzamy ich groby i modlimy się w ich intencjach. Wypominki zaś rozciągają się na dłuższy okres (do końca listopada). Anglosasi mają swoje sposoby na upamiętnianie zmarłych – Halloween. Ich święto ma jednak odmienny charakter, zdecydowanie bardziej wesoły i zabawowy.

Dzień zaduszny

Brak komentarzy

Zaduszki to faktyczne Święto Zmarłych, wywodzące się s pogańskiego obrzędu Dziadów. Tego dnia oddajemy cześć naszym zmarłym modląc się za nich i odwiedzając ich groby. Tradycję tego dnia zapoczątkował św. Odilon w 998 roku, ale jej silniejsze rozpowszechnienie w całym Kościele katolickim nastąpiło w XIIw. Gdzieniegdzie przetrwał zwyczaj karmienia dusz zmarłych, które przybywają tego dnia z zaświatów na Ziemię.

Guy Fawkes’ Day

Brak komentarzy

Dzień Guya Fawkesa – angielskie święto ludowe obchodzone hucznie 5 listopada w rocznicę wykrycia spisku prochowego Guya Fawkesa, będącego próbą wysadzenia w powietrze Parlamentu w 1605r. Zamiarem spiskowców było zabicie króla Jamesa I i przywrócenie w Anglii wiary katolickiej.
Tradycją tego dnia jest palenie przez dzieci kukieł wyobrażających Guya Fawkesa, a także pokazy ogni sztucznych oraz festyny.

Święto Odzyskania Niepodległości

Brak komentarzy

Święto Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym i wiąże się z odzyskaniem w 1918r. niepodległości (po 123 latach zaborów); 11 listopada ustanowiono świętem państwowym dopiero w 1937 roku. W czasie Drugiej Wojny Światowej i w PRLu ta uroczystość była zakazana. Dopiero w 1989 roku przywrócono obchody tego święta. Choć jest to święto ogólnopaństwowe to jednak najważniejsze uroczystości mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego po Grobem Nieznanego Żołnierza.

Zobacz wszystkie święta w miesiącu:
Listopad