Dzień babci

Brak komentarzy

W Polsce obchodzony 21 stycznia. Jest to nieoficjalne święto, którego celem jest uczczenie naszych babć. Tradycyjnie w tym dniu wnukowie i wnuczki składają swoim babciom życzenia, wręczają kwiaty i drobne upominki. Według Wikipedii jest to święto stosunkowo młode; mimo tego w USA jest ono oficjalnym wydarzeniem i za jednym „zamachem” upamiętnia babcie i dziadków (National Grandparents Day).

Nie możemy wyświetlić tej galerii.


Dzień dziadka

Brak komentarzy

Następuje po dniu babci (22 styczeń). Jest nieoficjalnym świętem komplementarnym do dnia babci, upamiętniającym zasługi naszych dziadków.

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Brak komentarzy

Obchodzony jest 27 stycznia z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz- Birkenau. Na całym świecie oddaje się cześć ofiarom Holokaustu. Zbrodnia ta wstrząsnęła ludzką cywilizacją dlatego też celem obchodów jest zachowanie pamięci o ofiarach dla przyszłych pokoleń oraz potępienie przekonania, że z powodu rasy czy religii czyjeś życie jest mniej warte.  

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Brak komentarzy

Organizowany jest przez Międzynarodową Unię do Walki z Rakiem, której działania w tym zakresie wspiera Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Według obliczeń WHO nawet 84 miliony osób może umrzeć z powodu raka między 2005 a 2015 rokiem. Powracającym tematem obchodów jest nie tylko walka z samą chorobą, jej zapobieganie, ale również poprawa jakości życia chorych pacjentów.

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

Światowy Dzień Chorego

Brak komentarzy

Ustanowiony przez Jana Pawła II w celu zwrócenia uwagi na potrzeby osób chorych, podniesienie wrażliwości i świadomości społeczeństwa oraz instytucji. Obchody mają przyczynić się do większego zaangażowania w pomoc chorym w ich cierpieniu. Papież ustanowił dzień chorego na 11 lutego, gdyż jest to data pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.
W ten dzień możemy spotkać wolontariuszy zbierających fundusze np. na hospicjum.

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

Zobacz wszystkie święta w miesiącu:
Luty